VŠE O PRODEJI

Postup při koupi

Vyberete-li si nejvhodnější byt, kontaktujte našeho prodejce, který Vám poskytne všechny požadované informace a provede Vás celým procesem od podepsání Rezervační smlouvy, Budoucí kupní smlouvy a Kupní smlouvy až po předání bytu.
Prodejce Vám bude k dispozici po celou dobu procesu. Bude Vám pomáhat s dokumenty pro vyřízení Vašeho hypotéčního úvěru, při výběrů standardů a bude Vás pravidelně informovat o průběhu výstavby.

Fáze koupě bytu

1. Předběžná rezervace bytu

Jedná se o ústní rezervaci, která je platná 5 pracovních dní

 

2. Schůzka s Hypotečním makléřem

Před podpisem Rezervační schůzky Vám prodejce domluví s naším Hypotečním specialistou, který Vám nabídne speciální podmínky pouze pro tento Developerský projekt. Více informací o výhodách úvěru máte na konci této stránky.

 

3. Rezervační smlouva

Pro podpis Rezervační smlouvy je nutné si domluvit osobní schůzku s prodejcem, který s Vámi domluví podmínky koupě bytu a zašle Vám návrh Rezervační smlouvy a příslušné dokumenty a přílohy.
Rezervační záloha činí 100 000,- Kč včetně DPH a musí být uhrazena do pěti dní od podpisu Rezervační smlouvy.
Současně s podpisem smlouvy je třeba domluvit výběr standardů a případné klientské změny, jako např. dveře, podlahy, obklady, dlažba, sanita atd.
Výběr nadstandardů a klientské změny jsou možné za příplatek po podpisu Rezervační smlouvy.

4. Smlouva o Smlouvě budoucí

Na základě podmínek uvedených v Rezervační smlouvě obdržíte do 5 pracovních dní návrh Smlouvy o smlouvě budoucí.
Po vzájemném odsouhlasení budete nejpozději do jednoho měsíce vyzváni k podpisu této Smlouvy.
Následovat bude minimální úhrada ve výši 15 % z kupní ceny včetně DPH se splatností do čtrnácti dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí.
Do této částky je započítána již uhrazená rezervační záloha, kterou lze provést bankovním převodem na Projektový účet Developera vedený u České spořitelny, a.s..

5. Dokončení stavby a kontrola bytů

Po dokončení bytových jednotek Vás bude telefonicky nebo emailem kontaktovat prodejce bytů a domluví s Vámi schůzku na kontrolu Vašich bytů . Vznikne zápis o stavu bytových jednotek a zapíšou se případné závady a jejich řešení. Případné závady a požadavky Developer opraví do předání bytových jednotek.

 

6. Kupní smlouva

Po kolaudaci bytových jednotek budete vyzváni k podpisu Kupní smlouvy, kde bude převedeno vlastnické právo z naší firmy na Vás. Veškerou administrativu, včetně koordinace s Vaší úvěrující bankou a komunikace s Katastrem nemovitostí je samozřejmě v režii našeho prodejce. Vy se o nic nemusíte starat.

 

7. Vytvoření a zápis SVJ
Developer pověří firmu, která založí SVJ ( společenství vlastníků a jednotek ) a nechá jako firmu zapsat do obchodního rejstříku.

8. Předání bytu
Jakmile bude z  Vaší strany uhrazena celá kupní cena a vložena Kupní smlouva na katastr nemovitostí tak do 10 dní od této skutečnosti Vám bude předána bytová jednotka včetně přepsání veškerých medií na Vás.

9. Zápis na Katastru nemovitostí
Do cca. 30 dní od vložení Kupní smlouvy na Katastr nemovitostí přepíše vlastnické právo z naší firmy na Vás. Tím to krokem je celý proces koupě bytu hotov.

10. Ustavující schůze SVJ
Developer svolá ustavující schůzi SVJ, kde si majitelé bytů zvolí svého předsedu, místopředsedu a domluví se základní fungování SVJ. Vše pod dohledem renomované firmy na Správu nemovitostí.

Splátkový kalendář na zaplacení kupní ceny

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s přihlédnutím k jeho možnostem, požadavkům a možnostem.

Splátkový kalendář - Platba v hotovosti

Záloha č.1

(rezervační poplatek) ve výši 100 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku je splatný do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy

 

Záloha č.3

ve výši 30 % sjednané základní ceny včetně DPH je splatná do 7 dnů po dokončení vnitřních omítek stavby a zápisu rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí

 

Doplatek

ve výši 5% včetně DPH je splatný do 7 dnů po podpisu Kupní smlouvy

Záloha č.2

ve výši 30 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek včetně DPH je splatná do 7 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

 

Záloha č.4

ve výši 35 % sjednané základní ceny včetně DPH je splatná do 7 dnů po vydání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na budovu

Splátkový kalendář - Platba úvěrem

Záloha č.1

(rezervační poplatek) ve výši 100 000,- Kč včetně DPH za každou bytovou jednotku je splatný do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy

 

Záloha č.3

ve výši 40 % sjednané základní ceny včetně DPH je splatná do 14 dnů po zápisu rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí

 

Záloha č.5

ve výši 25 % sjednané základní ceny včetně DPH je splatná do 10 dnů po vydání kolaudačního souhlasu na budovu

Záloha č.2

ve výši 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek včetně DPH je splatná do 7 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

 

Záloha č.4

ve výši 15 % sjednané základní ceny včetně DPH je splatná do 10 dnů po podání žádosti o vydaní kolaudačního souhlasu na budovu

 

Doplatek

ve výši 5% včetně DPH je splatný do 10 dnů od podpisu Kupní smlouvy

Záruky, záruční doba, reklamace

Při předávání bytu je pořízen předávací protokol se soupisem případných vad a nedodělků, které je prodávající povinen odstranit v dohodnuté lhůtě.
Případy pozdějších reklamací se vyřizují prostřednictvím písemné reklamace.
Záruka na byt je poskytována po dobu 36 měsíců.

Ustavení SVJ a správa budovy

Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě vzniká ze zákona.
Po kolaudaci stavby převezme správu budovy správce, který také svolá ustavující schůzi společenství vlastníků.
To si poté zvolí svůj výbor. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění vlastníků.

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA NA FINANCOVÁNÍ Z CIZÍCH ZDROJŮ

Domluvené benefity

Našim klientům nabízíme exkluzivní podmínky ve spolupráci s několika bankami. Pomůžeme Vám správně nastavit výši úvěru ( LTV ) , fixaci a splatnost tak, aby hypotéka pracovala pro Vás a ne Vy pro ni.

  • nejvýhodnější úrokové sazby na trhu
  • odhad zdarma – ušetříte až 5 000,-Kč
  • zpracování hypotéky zdarma – ušetříte až 2 900,-Kč
  • výše úvěru až do 90% ( LTV )
  • vyřízení úvěru během několika dní
  • asistenci hypotečního poradce až do vyčerpání poslední koruny
  • veškeré tyto služby jsou pro klienty projektu „Bydlení Nusle“ ZDARMA

Výhody našeho financování jsou

Rychlost

Zpracování hypotéky v závislosti na bance za několik pracovních dní. Nemusíte ztrácet svůj čas při zjišťování nabídek různých bank a sháněním podkladů týkajících se nemovitosti. Na první schůzce si vyberete banku, na druhé podepíšete žádost a na třetí již samotný hypoteční úvěr.

Jednoduchost

Kompletace a aktualizace veškerých podkladů za vás. Předkládáte pouze doklady potvrzující vaše příjmy a občanský průkaz

Cenové zvýhodnění

Garance zvýhodněných úrokových sazeb a slev na poplatcích pro tento projekt, které patří k nejlepším na trhu.