GALERIE

Průběh výstavby

Vizualizace bytů

Vizualizace domu

Situační pohledy na dům

Plánky pater

Plánek parkovacích míst